fredag 8 februari 2013

Gör en egen familjepärm - steg 2

 Då var det dags för steg 2 i tillverkandet av familjepärmen.

FlyLady menar att det är viktigt att var och en anpassar sin familjepärm efter sina egna behov. Men det finns några avsnitt som vi alla behöver ha med oavsett hur just vår familjs behov ser ut.
Idag är det just dessa allmängiltiga delar av familjepärmen som vi ska kika på.
 
Gör din egen Familjepärm


De generella delarna som bör finnas med insorterade i pärmregister i varje familjepärm är:
  • Dagliga rutiner och påminnelser - här stoppar du in dina morgonrutiner, eftermiddagsrutiner och kvällsrutiner etc.
  •  Veckoplan – här lägger du in din veckoplan. För detta avsnitt behöver du alltså totalt sju olika papper, ett för varje dag i veckan. För den som liksom mig inte vet vad "the Basic Weekly Plan" är för något, så kan du trycka på länken här ovan så kommer du till FlyLadys sida där du kan läsa mer om vad det innebär.
  • Menyer och inköpslista – här kommer du att stoppa in dina veckomenyer och inköpslistor för de matvaror som du behöver till respektive måltid, om du inte har dom hemma redan förstås.
  • Adressbok – under denna rubrik förvarar du kontaktinformation till vänner, familj, arbete etc. Även om de flesta av oss numera förvarar sådan kontaktinformation i vår mobiltelefon kan det vara bra att ha den tillgänglig i familjepärmen också.
  • Personligt – här förvarar du det som handlar om dig, t ex kommer din "Happiness File" att hamna här, om du vill läsa mer om vad det är för något så finns en länk HÄR 
  • Nödsituationer – telefonnummer och information om t ex hur man larmar 112 eller vilket telefonnummer man använder vid mindre akuta lägen för att nå t ex polis eller sjukvårdsupplysningen etc.
  • Egna sidor - därutöver behövs även ytterligare några pärmregistersidor för sånt som du själv kommer på att du behöver eller vill ha med i just din familjepärm.

Detta är alltså de delar som vi kommer att ha med när vi nu fortsätter att jobba med familjepärmen. Allteftersom vi arbetar igenom dom 15 grundläggande stegen i målet att få en egen individuell familjepärm kommer vi att gradvis att fylla på i varje del av ovanstående avsnitt i vår pärm.

Art by Charlie Hilton

Det är viktigt att komma ihåg att hålla familjepärmen så enkel som möjligt nu i början.
Den kommer att växa med tiden men det är bara dumt att försöka sträva efter att skapa "den perfekta" pärmen redan nu. Så kom ihåg att "genom ett litet, litet steg i taget så blir litet till sist mycket" enligt ett ordspråk från Tanzania.

Så vi Baby-Steppar vidare, ett litet steg i taget!

Kram
Linn 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar